9 Comments on WW3 May Erupt After What Trump Secretly Did In North Korea While Kim Jong-Un Was Sleeping

 1. Wolność dla „SŁOWA” – czystość i uczciwość dla DZIENNIKARZY.
  Bazyl mówi jak jest, bo wie jak jest….

  Dziennikarz który ujawnia nieprawidłowości dzięki źródłom informacji, pod groźbą odpowiedzialności karnej nie może ich nikomu (poza paroma , i tylko z wyjątkami; najwyższej wagi) zdradzić. O tych wyjątkach może zdecydować tylko sąd.
  Gdy wejdą w życie projektowane zmiany w ustroju sądów, zmienią się sędziowie i składy orzekające; i być może zasady pracy DZIENNIKARZY zostaną wreszcie uszanowane. Wyobraźcie sobie taką sytuację: Dziennikarz ujawnia nieprawidłowości w funkcjonowaniu np. prokuratury krajowej, rejonowej (jak jest w mojej sytuacji), czy ministerstwa sprawiedliwości. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie przecieku. Dziennikarz odmawia ujawnienia źródeł informacji. Prokurator odwołuje się do sądu. Co zrobi taki sąd?
  Wierzę, że tym razem SĄD POLSKI stanie po stronie sprawiedliwości społecznej, i wspólnego DOBRA społeczeństwa Polskiego.
  NIEMNIEJ:
  Art 180 KPK w związku z art 240 KK mówi wszystko. Niestety jest obawa, że można to obchodzić na wiele sposobów.
  Z drugiej strony funkcyjni sędziowie a przede wszystkim prokuratorzy, których skrytykowałem w wielu tekstach; mszczą się. Od tego momentu regularnie nastają na moją WOLNOŚĆ i prawa; konstruując na zlecenie WŁADZY LOKALNEJ , której wytykam szereg nieprawidłowości i korupcję ; absurdalny akt oskarżenia. Pan Prokurator z lubińskiej prokuratury Mark. B.., nie robi sobie nic z Norm Prawnych Powszechnie Obowiązujących w Naszym Kraju. Cytując klasyka: przypadek? Nie sądzę!
  Zmiany w sądach i prokuraturach są koniecznością. Niemniej sposób w jaki te zmiany są przeprowadzane obecnie, wzbudza i mu mnie wiele kontrowersji. Poczekamy zobaczymy.
  Z drugiej strony gdyby w zawodzie DZIENNIKARZA było mniej sprzedajnych prostytutek od „słowa” – WŁADZA BYŁBY SUWERENA, CZYLI NAS – to proste.
  POMYŚLMY O TYM…. TO NAZYWA SIĘ: „WASZA PRZYSZŁOŚĆ”.
  Moim zdaniem powinno powstać „Polskie Narodowe Centrum Źródeł Informacji”.
  Wierzę jednak, że każdy dziennikarz/rka z prawdziwego zdarzenia prędzej pójdzie siedzieć niż złamie podstawowe zasady pracy – i nie wsypie informatorów.
  Wolność dla SŁOWA – czystość i uczciwość dla DZIENNIKARZY.
  Bazyl mówi jak jest , bo wie jak jest.

  https://naforum.zapodaj.net/2f4835a1fedc.png.html

  • And what does this comment have to do with this video ? I mean you are talking about Journalist so i am without a doubt confused

  • Comments not connected to postings are useless except to dilute power of this organization–PERHAPS THE INTENT?
   Here’s what comment said, in part:
   “A journalist who discloses irregularities through sources of information, under penalty of perjury, can not betray them (except for a few, and only with exceptions, of utmost importance) to betray. These exceptions may only be decided by the court.
   “When the planned changes in the judiciary system come into force, the judges and the benches will change; And perhaps the work of JOURNALISTS will finally be respected. Imagine this: The journalist reveals irregularities in the functioning of, for example, the national prosecutor’s office, the district prosecutor’s office (as in my case) or the justice ministry. The prosecutor’s office is investigating a leak. The journalist refuses to disclose sources of information. The prosecutor appeals to the court. What will the court do?
   “I believe that this time the COURT OF POLAND will be on the side of social justice and common GOOD POLISH society. ….” And so on.

   Why must Russian consider itself at permanent war with the world? Consider that, comrades. Make the world and Russia better. Why make it worse? If Russia ruled all the globe, would the world be better then? Would it?

Leave a Reply

Your email address will not be published.