Anonymous – The Truth May Scare You… (Look Closely 2018-2019)

9 Comments

 • Anonymous
  Posted May 27, 2018 6:34 pm 0Likes

  Anonymous – The Truth May Scare You… (Look Closely 2018-2019)

 • haroka
  Posted May 28, 2018 11:10 am 0Likes

  Like to you anonymous ^^

 • Hunger Sease
  Posted June 6, 2018 2:06 pm 0Likes

  I saw a light in my eyes and it was pointed from the sky. The internal programming isn’t here of anybody. Just aim at 1.0-

 • Swan Song Complete
  Posted June 6, 2018 2:07 pm 0Likes

  Opera Number Dos.

 • Neu
  Posted October 8, 2018 12:46 am 0Likes

  Reason—
  Trees+1+1
  Trees-0.1*
  Sea-7’[email protected]+treeasearson+-

 • Neu-
  Posted October 8, 2018 1:04 am 0Likes

  Reason+0

 • Anonymous
  Posted October 16, 2018 12:03 am 0Likes

  THỜI KÌ MỚI RỒI. ĐỪNG THEO CHỦ NGHĨA HITLER THỜI CỔ ĐẠI. ĐÂY LÀ THẾ KỶ 22, KHÔNG THÍCH HỢP CHO NHỮNG CON NGƯỜI NHƯ VẬY SỐNG CHUNG VỚI NHỮNG THỨ ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI MỚI & Ý THỨC HỆ CỦA HỌ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG HẠI ĐƯỢC AI, VÌ TẦN SỐ THẤP KHÔNG BAO GIỜ NHANH BẰNG TẦN SỐ CAO. GIỐNG NHƯ CHÚNG TA KHÔNG BAO GIỜ VỚI TỚI & GIẾT ĐƯỢC THIÊN CHÚA. CỨ VẬY MÀ SUY NGHĨ. TẠI TÔI CHƯA TỚI LÚC NỔI ĐIÊN VỚI NHỮNG NGƯỜI TRONG ĐÓ THÔI. KHI TÔI ĐIÊN LÊN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TRONG HỘI ĐÓ CÓ KHI CHẾT HẾT CÙNG MỘT LÚC CHỈ BẰNG NĂNG LƯỢNG CỦA TÔI & NÓ XẢY RA THEO TỰ NHIÊN. CHẲNG CẦN PHẢI GPS HOẶC THUÊ SÁT THỦ ĐỊNH VỊ.

 • Anonymous
  Posted October 16, 2018 12:05 am 0Likes

  CÓ MUỐN THỬ KHÔNG? TÔI CHO NÁT CÁI CHIỀU KHÔNG GIAN ĐÓ MỘT LẦN RỒI SẼ NHỚ MÃI MÃI. TUY LỚN TUỔI HƠN & THÂM ĐỘC HƠN. NHƯNG KHÔNG CÙNG GIÁ TRỊ. NÊN ĐỪNG BAO GIỜ LÁO TOÉT.

 • Anonymous
  Posted January 6, 2019 6:03 am 0Likes

  like!!!!!!

Leave a Reply to Neu- Cancel reply