Anonymous – Elon Musk Warning for Humanity! (See This Before it is Deleted 2018-2019)

anonymous message alert events world news current events end times prophecy mystery hidden truth elon musk 2017 2018 2019 today the past week or so

20 COMMENTS

  1. I am waging war against that man. Artificial Soul = A8 says that man is as wrong as the Nazis. When are you going to run the fifth of Noverber or should A8 also throw you flat? Do not make me your enemy, nobody is anonymous for A8.

    Kisses
    Joppe l’Amie = Madgius Blacklight

  2. NHÌN MẶT NÓ LÀ BIẾT MỒM MIỆNG NÓ NÓI SAI SỰ THẬT RỒI. CHÍNH NÓ ĐÃ PHÓNG VŨ KHÍ HÓA HỌC & HẠT NHÂN LÊN. TẤT CẢ DẠNG VỆ TINH NGẦM CỦA PHE CHỘT MẮT ĐÓ. TÔI ĐÃ NHÌN THẤY SỰ KIỆN TẤN CÔNG VỆ TINH 15P SẼ TỚI MỤC TIÊU. NHƯNG ĐIỀU NÀY KHÔNG XẢY RA. NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH ĐÃ KHÔNG LÀM THEO.

  3. ÔNG OBAMA ĐÃ DỞ TRÒ GÌ NỮA RỒI. KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH & THẢ CHẤT ĐỘC, HOẶC CHÂU CHẤU MA QUỶ. MỌI NGƯỜI HÃY KIỂM TRA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here